- Else Kooi Prijs -

Eredoctoraat voor Else Kooi

Op vrijdag 7 januari 2000 heeft Else Kooi een eredoctoraat ontvangen van de Technische Universiteit Delft. De uitreiking vond plaats ter gelegenheid van de 158ste dies natalis van de Technische Universiteit Delft. De promotor was prof.dr. C.I.M. Beenakker. Na het in ontvangst nemen van het eredoctoraat sprak Else Kooi een dankwoord uit.


De promotor Prof.dr.C.I.M. Beenakker (links), de pedel Mw. P.H.M. Peek-Charlier (midden) en de Eredoctor Else Kooi (rechts)
[Foto: Audio Visueel Centrum, TU Delft]Dr.h.c. dr. Else Kooi tijdens het dankwoord
[Foto: Audio Visueel Centrum, TU Delft]De bul behorende bij het eredoctoraat (tekst op bul leesbaar [92 kbyte])
[Foto: Audio Visueel Centrum, TU Delft]
Beginpagina van de Else Kooi Prijs