- Else Kooi Prijs -

Else KooiElse Kooi bij de uitreiking van de Else Kooi Prijs in 1998
[Foto: Foto Dries van Bergeijk, Mierlo]

De naamgever van de prijs, dr. Else Kooi, studeerde scheikunde aan de Rijksuniversieit Groningen. Als jong doctorandus begon hij in 1956 op het Philips Natuurkundig Laboratorium (Nat.Lab.) in Eindhoven te werken aan de mogelijkheid om transistoren te maken van silicium. In 1966 deed hij een ontdekking die tot belangrijke innovaties in de chipfabricage zou leiden. Zijn vinding, LOCal Oxydation of Silicon (LOCOS), was een ruimtebesparende methode voor het maken van onderlinge isolaties tussen de transistoren op één chip. Hierdoor kon de pakkingsdichtheid van de componenten enorm worden verbeterd.

Het procedé is erg belangrijk voor het efficiënt integreren van miljoenen transistoren op één chip. Alle chip-fabrikanten over de wereld maken er gebruik van en in vrijwel alle moderne IC's wordt LOCOS toegepast.

Van 1975 tot 1979 was hij adjunct directeur van het Nat.Lab. en was hij daarbij verantwoordelijk voor een aantal chemische groepen. Maar in 1979 keerde hij terug tot de IC-technologie met het oprichten van de Philips Research Laboratories Sunnyvale in het Californische "Silicon Valley".

Na zijn pensionering bij Philips in 1992 is hij in Californië blijven wonen. Hij onderhield als consulting professor aan de Stanford University nauwe kontakten met het Center for Integrated Systems van Stanford University en vervulde daarnaast als consultant menigmaal een adviserende rol voor diverse halfgeleiderbedrijven op het gebied van innovaties en octrooien.

Ter gelegenheid van de 158ste dies natalis van de Technische Universiteit Delft heeft Else Kooi op 7 januari 2000 een eredoctoraat van deze universiteit ontvangen. Als erepromotor trad op prof.dr. C.I.M. Beenakker van de Faculteit Informatietechnologie en Systemen.

In 2001 is Else Kooi in zijn woonplaats Los Altos (California, USA) overleden.


Zo stimulerend als Kooi zijn vinding was voor de chipindustrie zo stimulerend moet de jaarlijkse Else Kooi Prijs zijn voor onderzoekers of belangrijke initiatiefnemers voor de Nederlandse halfgeleiderindustrie. In aanmerking komen studenten of onderzoekers aan Nederlandse universiteiten of publieke onderzoeksinstituten. Naast een speciaal ontworpen kunstwerk ontvangt de winnaar een bedrag van 5000,-.Else Kooi bij de uitreiking van de eerste Else Kooi Prijs
in 1995 tijdens de ESSDERC te Den Haag
[Foto: Nina Miezelmoe, Rotterdam]


Beginpagina van de Else Kooi Prijs